Obec Svrčinovec zverejnila 19.10.2015 oznámenie o obstaraní nového územného plánu obce. LPS Svrčinovec ako zástupca vlastníkov lesných pozemkov a obhospodarovateľ lesa v k.ú. Svrčinovec pripravilo písomné stanovisko, v ktorom upozorňuje na riziko premietnutia zámeru výstavby nového elektrovodu v lokalite Furmanec so záberom 16,3 ha lesných pozemkov, a navrhuje opatrenia na udržanie výmery a hodnoty lesov na Svrčinovci v budúcnosti. Stanovisko uverejňujeme v plnom znení.

Stanovisko LPS k UPN Svrčinovec