Dňa 2.3.2016 zasadla komisia pre pôdohospodárstvo a extravilán, aby prerokovala niektoré nejasnosti v nájomných zmluvách RD Čierne-Svrčinovec, na ktoré sa informovali vlastníci pôdy. V dodatkoch k nájomným zmluvám sa v predmete nájmu nachádzajú aj parcely, ktoré obhospodaruje LPS Svrčinovec ako lesné pozemky. Komisia prerokovala daný problém za prítomnosti predsedu RD Čierne-Svrčinovec Karola Pecku a predsedu LPS Svrčinovec Ing. Ladislava Kullu. V záujme vysvetlenia situácie a informovania vlastníkov bolo prijaté spoločné verejné prehlásenie, ktoré si v plnom znení môžete stiahnuť na nasledovnom linku:

Vyhlásenie