Month: november 2014

Predvolebná kampaň sa dotkla aj lesov

Na spoločnom zasadnutí výboru a dozornej rady LPS Svrčinovec konanom v piatok 14.11.2014 bola predmetom rokovania aj výzva Ing. Jozefa Čaneckého uverejnená na jeho predvolebných bilboardoch v znení „zabráňme rozkrádaniu našich lesov“.
Výbor LPS Svrčinovec dospel k záveru že ide o závažné verejné vyhlásenie, ktoré vyvoláva dojem že dochádza k rozkrádaniu lesov vo Svrčinovci, čo poškodzuje dobré meno LPS Svrčinovec a zástupcov zvolených do jeho orgánov. Verejne preto žiada autora o vysvetlenie, čo konkrétne mal svojou výzvou na mysli a komu ju adresoval.
Dozorná rada LPS Svrčinovec ako kontrolný orgán zodpovedný za preverovanie všetkých podnetov vznesených na činnosť spoločenstvá ubezpečuje jeho členov, že k žiadnemu rozkrádaniu v LPS Svrčinovec nedochádza. Dozorná rada prijala dostatočné opatrenia a kontrolný mechanizmus na ochranu spoločného majetku LPS Svrčinovec (kamerový systém monitorovania lesa a skládok dreva, oznamovanie odvozu dreva zo skládok členom dozornej rady, kontroly prevádzané lesnou strážou, zverejňovanie povolení na ťažbu na webovej stránke spoločenstva atď.). Navyše, povinnosťou každého občana je oznámiť páchanie trestnej činnosti o ktorej má vedomosť orgánom činným v trestnom konaní.

Výzva pre záujemcov o prácu zárubkára

Výbor LPS Svrčinovec vyzýva vlastníkov lesa na Cyprichovom a Vojtkovom zárubku, ktorí majú záujem vykonávať funkciu zárubkára, aby sa prišli nahlásiť do kancelárie spoločenstva. Zárubkárom by mal byť významnejší vlastník na zárubku, akceptovaný ostatnými podielnikmi, s aspoň základnou znalosťou zárubku.

Stránka LPS Svrčinovec spustená

Vážení vlastníci lesných pozemkov vo Svrčinovci
Dovoľujeme si privítať Vás na novej oficiálnej stránke LPS Svrčinovec. Prvoradou úlohou tejto stránky je informovať Vás o aktualitách, základných podmienkach, pravidlách a výsledkoch hospodárenia v lesoch na Svrčinovci. Okrem toho Vám budeme aj touto cestou priebežne poskytovať užitočné informácie a dokumenty, ktoré Vám môžu pomôcť pri uplatňovaní Vašich vlastníckych práv k lesným pozemkom. Ide o prvú verziu stránky, ktorá bude postupne, aj na základe Vašich podnetov, dopĺňaná a zdokonaľovaná. Veríme že stránka splní svoj účel na prospech lesov a ich vlastníkov vo Svrčinovci. S úctou výbor spoločenstva.