Month: jún 2019

Nový systém samovýroby

Výbor spoločenstva Opatrením 29/2019 schválil nový systém samovýroby dreva vlastníkmi. Okrem klasickej individuálnej ťažby palivového dreva sa upravuje aj možnosť odberu dreva zo skládky, o ktorú je stále väčší záujem. Zavádza sa tiež bezodplatný zber zvyškov po ťažbe, ktorým sa môžu zásobiť najmä tí, ktorí za drevo nechcú platiť, a sú ochotní pracovať. Pokyny ako postupovať sú na zadnej strane každého povolenia. Samotný systém samovýroby si môžete stiahnuť na priloženom linku nižšie.

Systém samovýroba

V prospech spoločenstva ďalší rozsudok

LPS Svrčinovec uspelo v právnej veci č. k. 4C/211/2015 so žalobcami Antonom Kubicom, Svrčinovec č.107, Jánom Cyprichom, Svrčinovec č. 237 a Petrom Širancom, Potok č. 8, Svrčinovec, v ktorej žalobcovia spoločne požadovali zrušenie spoločenstva a jeho likvidáciu. Žaloba bola v druhostupňovom konaní pred Krajským súdom v Žiline dňa 16.5.2019 v plnom rozsahu zamietnutá. Naše spoločenstvo pred súdom zastupovala členka výboru JUDr. Katarína Belešová, MPH, ktorej týmto gratulujeme a vyslovujeme verejné poďakovanie.

Poľovníci vystavujú

Poľovnícka spoločnosť Kolibiská, ktorá zabezpečuje výkon práva poľovníctva pre vlastníkov poľovných pozemkov v k.ú. Svrčinovec, sa podieľa na organizovaní medzinárodnej poľovníckej výstavy v Čiernom.

Všetci ste srdečne pozvaní!

plagat 2 na stranku LPS