Month: máj 2015

Prvé kolo vydávania povolení na palivo

Podľa plánu prebieha v týchto dňoch vyznačovanie palivového dreva pre členov LPS, ktorí o to požiadali do termínu 15. mája 2015. Prijatých bolo celkom 112 žiadostí. Vyznačovanie zabezpečuje OLH Ing. Ivan Feik v spolupráci so zárubkármi, u ktorých si žiadatelia vyzdvihnú vydané povolenia. Na dočasne neobsadených zárubkoch funkciu zárubkára zastupuje výkonný podpredseda I. Fonš. Vyznačovanie a vydávanie povolení bude ukončené do 3.6.2015. Ďalšia uzávierka žiadostí na palivo bude 15. júla, a posledná v tomto roku 15.septembra.

K vyplácaniu výnosov

K tomuto termínu je vyplatených približne 25% výnosov známych vlastníkov za hospodársky rok 2014. Pripomíname členom LPS že na vyplácanie sú pripravené aj všetky doteraz nevyplatené výnosy za uplynulé roky hospodárenia bývalého združenia (ZVLaPP). Po 30.6.2015 budú výnosy ktoré si vlastníci neprídu osobne vyzdvihnúť postupne zasielané poštou tak, aby v roku 2015 boli všetky záväzky voči členom LPS vyrovnané. Upozorňujeme že pri zasielaní poštou je vyplatený výnos znížený o poštovné.