Month: marec 2018

Aktuality v novom čísle Hájnika

V týchto dňoch vyšlo nové číslo Svrčinovského spravodaja, ktorého pravidelnou prílohou je náš Svrčinovský hájnik. V tomto čísle dávame do pozornosti sumár výsledkov hospodárenia LPS Svrčinovec za rok 2017, informáciu o rozsudku Okresného súdu Čadca, a ďalšie aktuality. Hájnik 1/2018 si môžete stiahnuť z nášho archívu tu.

Súd tentokrát v neprospech spoločenstva

Konanie ktoré sa začalo v roku 2015, a v ktorom traja žalobcovia spoločne žiadajú zrušenie LPS a jeho likvidáciu s odvolaním sa na porušenie zákona pri zakladaní spoločenstva, pokračovalo ďalším pojednávaním 22. februára 2018 na Okresnom súde v Čadci. Na tomto pojednávaní súd rozhodol v neprospech spoločenstva. LPS Svrčinovec naďalej stojí za svojim právnym názorom, že žaloba je neopodstanená, a prostredníctvom svojho právneho zástupcu podalo odvolanie proti tomuto rozsudku. Do ukončenia celého konania spoločenstvo pokračuje v normálnom režime ako doteraz. O ďalšom vývoji Vás budeme včas informovať.