Month: január 2015

Úprava úradných hodín kancelárie LPS

Vzhľadom na veľmi nízky počet návštev kancelárie LPS v stredu popoludní upravujeme úradné hodiny pre občanov tak, že sa skrátia v stredu popoludní a predĺžia v piatok večer. Rozšíri sa tiež piatková agenda aj na finančné operácie. Úradné hodiny sú teda nasledovné:
Streda 10:00 – 15:00 (úplná agenda)
Piatok 17:00 – 19:00 (úplná agenda, konzultácie s výborom)

O čom teda bolo rozkrádanie lesov na volebnom bilboarde?

Ing. Jozef Čanecký vysvetľuje svoj predvolebný slogan týkajúci sa údajného rozkrádania lesov vo Svrčinovci. Jeho stanovisko uverejňujeme v plnom znení spolu s výzvou výboru spoločenstva na vysvetlenie (pozri odkazy nižšie). Vítame jeho záujem chrániť svrčinovské lesy a dbať o ich zodpovednú samosprávu v záujme občanov – vlastníkov lesa. Vyjadrujeme presvedčenie, že ako poslanec obecného zastupiteľstva k tomu v budúcnosti prispeje aj konkrétnymi činmi založenými na overených informáciách. V záujme budúcej spolupráce na tomto cieli považujeme kauzu za uzavretú, a nebudeme v tejto veci podnikať ďalšie kroky na ochranu dobrého mena osôb a spoločenstva ako takého.

Výzva LPS na vysvetlenie                               Odpoveď Ing. J. Čaneckého