Month: február 2015

Začal sa boj o poľovačku

Napriek tomu že nájomné zmluvy na výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri Čierne – Svrčinovec končia až v roku 2016, začala sa súťaž o výkon práva poľovníctva už teraz. Uskutočnili sa dve zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, na ktorých sa rozhoduje o spôsobe poľovania v revíri na ďalších 10 rokov. Jedno na Čiernom 24.2.2015, a druhé v Lietavskej Lúčke 25.2.2015. Na základe verejných výziev o konaní týchto zhromaždení výbor LPS na obidve vyslal splnomocneného zástupcu s mandátom presadzovať 1) aby poľovali vlastníci poľovných pozemkov, a 2) aby tým vlastníkom pozemkov ktorí nepoľujú bola poskytnutá primeraná finančná náhrada. Ďalší postup LPS v tejto veci bude prerokovaný na zhromaždení 21.3.2015.

21. marca 2015 sa koná zhromaždenie LPS Svrčinovec

V zmysle článku V. ods. 1 Zmluvy o spoločenstve, a v súlade s §14 ods. 1. Zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, zvoláva výbor LPS Svrčinovec na 21. marca 2015  o 15:00 zhromaždenie vlastníkov lesných pozemkov v k.ú. Svrčinovec. Pozvánku s programom a formulárom splnomocnenia na zastupovanie nájdete nižšie.

Pozvánka