Month: apríl 2019

Kvôli sviatkom úradné hodiny ináč

Kvôli štátnym sviatkom LPS Svrčinovec presúva úradné hodiny zo stredy 1. mája a stredy 8. mája na piatok 3. mája a piatok 10. mája 2019 od 10:00 do 15:00.

Uprava uradnych hodin LPS

Ponúkame smrekovú guľatinu

Ponúkame počas mesiacov apríl – máj 2019 záujemcom o nákup smrekovej guľatiny sortiment smrek čerstvý, celé dĺžky, v celkovom objeme ca 1 000 m3. Vaše ponuky volajte na číslo +421 911 236440 (Ing. Andrej Hlaváč).