Month: september 2021

Palivo je drahšie a je ho menej

Zvýšené ceny a odvody sa premietli do cien prác v ťažbe a približovaní. Aby spoločenstvo udržalo ťažobné partie, muselo zvýšiť cenník prác o 20%. Zvýšili sa takisto ceny upaľovania haluziny a pestovných prác. Tento nárast sa premietol aj do zvýšenej ceny paliva pre vlastníkov zo skládky z doterajších 21 EUR na súčasných 25 EUR za m3. Táto cena platí len pre vlastníkov – členov spoločenstva. Trhová cena pre ostatných je 55 EUR za m3.

Tento rok sa ťaží menej, teda aj paliva na skládkach je menej. Toto množstvo nedokáže pokryť záujem všetkých vlastníkov. Preto striktne dodržiavame pravidlo najviac 3 m3 na jedného vlastníka – člena spoločenstva. Kto má záujem o väčšie množstvo palivového dreva môže ho dostať len za trhovú cenu. Inak by nebolo na výnosy pre ostatných vlastníkov, ktorí neberú palivo. Druhá možnosť je požiadať o samovýrobu paliva, ktorého je v lese dosť, nachádza sa však na odľahlejších a horšie prístupných miestach.

 

Zápisnica z korešpondenčného hlasovania

Vážení členovia LPS Svrčinovec,

tento rok sme po prvý krát v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID-19 vykonali pravidelné každoročné zhromaždenie korešpondenčnou formou. Korešpondenčne sme hlasovali o:

Uznesení č.1, ktorým sa schválila Správa o hospodárení a účtovnú uzávierku za rok 2020.

Uznesení č.2, ktorým sa schválila na rok 2021 rezerva na pestovnú a ostatnú činnosť vo výške 35 % z dosiahnutého hrubého výnosu.

Uznesenie č. 3, ktorým sa schválil limit na odmeny volených orgánov spoločenstva vo výške 15% dosiahnutého čistého výnosu pred zdanením.

Zápisnicu nájdete v prílohe.

Zápisnica 2021