Month: apríl 2017

Zhromaždenie okrem hospodárenia aj o ďalších témach

Zhromaždenia LPS Svrčinovec konaného 1. apríla 2017 sa zúčastnilo 131 členov zastupujúcich osobne alebo formou splnomocnení 63,2 % podielov oprávnených hlasovať. Okrem tradičných bodov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva sa Zhromaždenie zaoberalo aj ďalšími aktuálnymi témami, akými sú dokončenie procesu oddelenia poľnohospodárskej a lesnej pôdy, výrub drevín pod nový úsek diaľnice, alebo dôsledky rekonštrukcie bohumínskej železnice na vlastníkov lesa. Viac informácií nájdete v priloženej zápisnici.

Zápisnica

Uskutoční sa letecká vakcinácia líšok

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca informuje o pripravovanom leteckom rozmiestnení ampuliek s vakcínou proti besnote v našom regióne koncom apríla. Podrobnosti čo robiť pri nájdení ampulky a najmä v prípade kontaktu s účinnou látkou nájdete v priloženom dokumente.

Orálna vakcinácia líšok – infrormácia