Month: august 2015

Druhé kolo vydávania povolení na palivo

K termínu 31. júl bolo ukončené druhé kolo vydávania povolení na palivové drevo tým, ktorí o to požiadali do uzávierky 15. júla. Palivové ťažby sú vyznačené v lese obvyklým spôsobom, a povolenia sa nachádzajú u zárubkárov, alebo v kancelárii spoločenstva (pokiaľ si ich zárubkári ešte nevyzdvihli). Žiadame tých, ktorí budú individuálne ťažby vykonávať, aby mali povolenia pri ťažbe a preprave vyťaženého dreva vždy so sebou kvôli kontrole. Posledná uzávierka prijímania žiadostí na palivo v tomto roku bude 15. septembra.

Vlna horúčav naštartovala kalamitu

Po vlne suchého a horúceho počasia ktoré prispieva k množeniu podkôrneho hmyzu sme v mesiaci júl zaznamenali zvýšenú intenzitu vzniku nových ohnísk podkôrnikovej kalamity roztrúsenej po celom území Svrčinovca. Ohniská sú z dôvodu včasnej asanácie škodcu v čo najkratšom čase likvidované. Z hľadiska účinnosti ochrany je dôležité spracovať ešte zelené napadnuté stromy, tzv. aktívne chrobačiare. Zo suchých stromov s opadnutou kôrou už chrobáky vyleteli a napadli okolitý porast. Zoznam vydaných povolení na  kalamitnú ťažbu nájdete v záložke “Povolenia” na tejto stránke. Vznik nových ohnísk priebežne sledujeme, každá informácia o nových suchároch je však vítaná na našich oficiálnych telefónnych číslach alebo priamo v kancelárii spoločenstva.