Lesné pozemkové spoločenstvo Svrčinovec
Adresa: 023 12 Svrčinovec AB 200
IČO: 42 385 849
Zapísané v registri pozemkových spoločenstiev vedenom na OÚ Čadca, Pozemkový a lesný odbor, vložka číslo R-15/502 zo dňa 27.3.2014.

 

Základný dokument: Zmluva LPS 2019

Úradné hodiny
Streda: 10:00 – 15:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií)
Piatok: 17:00 – 19:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií, konzultácie s výborom LPS)