Šablóny

Prejednanie novoobjaveného majetku
Pristúpenie k spoločenstvu
Splnomocnenie

 

Užitočné dokumenty

Ako postupovať pri dedičskom konaní
Výsledky lustrácie najväčších neznámych vlastníkov v archíve Bytča

 

Užitočné linky

Zákon o lesoch
Zákon o pozemkových spoločenstvách