Kalamita ktorá sa začala v roku 2015 pokračuje. Teplý koniec zimy spôsobil, že rojenie lykožrúta smrekového sa začalo už v polovici apríla. Napriek neustálemu vyhľadávaniu a odstraňovaniu napadnutých stromov je nálet lykožrúta taký silný, že v mesiaci jún dosiahneme spracovanie kalamity na úrovni približne 3 000 m3 drevnej hmoty, čo je viac ako polovica prípustnej ročnej ťažby. Vydaných bolo doteraz 70 súhlasov na ťažbu vo všetkých častiach obce. Svrčinovec v tomto smere nie je výnimkou. Viac k tejto téme a k prijatým opatreniam v Hájniku 2/2016.