Dňa 2. apríla 2016 o 15:00 sa v sále kultúrneho domu Svrčinovec uskutoční výročné Zhromaždenie LPS Svrčinovec s týmto programom:

  1. Voľba komisií
  2. Správa o činnosti LPS za rok 2015
  3. Správa o hospodárení a účtovná uzávierka roka 2015
  4. Správa dozornej rady
  5. Informácia o vykonaných lesníckych činnostiach
  6. Schválenie východísk hospodárenia pre rok 2015
  7. Doplňujúca voľba člena výboru LPS
  8. Diskusia
  9. Schválenie uznesení a záver

Plné znenie pozvánky s priloženým splnomocnením na zastupovanie si môžete stiahnuť tu:

Pozvánka