Výbor
Ing. Ladislav Kulla, PhD. predseda +421 904 293650
Ing. Ján Kulla ekonomika
JUDr. Katarína Belešová, MPH. legislatíva
Anton Kulla administratíva
Ján Gomola člen
Dozorná rada
Mikuláš Kulla predseda +421 910 969971
Ing. Peter Beleš, PhD. člen +421 903 513213
Ing. Ján Zákopčan, PhD. člen +421 905 538229
Odborný lesný hospodár
Ing. Ivan Feik +421 904 182170
Odbyt a služby
Ing. Andrej Hlaváč +421 911 236440
Lesná stráž
Pavel Sojčák Kolibiská, Kýčera, Závršie +421 949 826436
Peter Stráňava Furmanec, Berkov grúň +421 918 910474
Zárubkári
Ján Vojtuš Dolné dielnice, Mišov, Kiščakov zárubok
František Kotyra Blažkov zárubok
Anton Švancár Bubnov zárubok
Pavol Banáš Pajankov zárubok
Mikuláš Kulla Jurčov zárubok
Peter Stráňava Sloviakov zárubok
Ján Straka Matiaškov, Dejov zárubok
Anton Kulla Redichov, Kufov zárubok
Ladislav Kulla Peterkov, Šlahorov zárubok
Karol Pecko Romanov zárubok
Ján Gomola Vojtkov zárubok
Ivana Chovaniaková Cyprichov zárubok
Ján Kováčik Marčakov zárubok – vajdíkovská časť
Štefan Stráňava Marčakov zárubok – skorkovská časť
Dušan Štetiar Tropkov zárubok
Alojz Cyprich Horné dielnice
Renáta Gelačáková Závršie, Potok

Telefonické kontakty na zárubkárov sú dostupné v kancelárii spoločenstva