Výbor
Ing. Ladislav Kulla, PhD. predseda +421 904 293650
Ing. Ján Kulla ekonomika
JUDr. Katarína Belešová, MPH. legislatíva
Anton Kulla administratíva
Ján Gomola člen
Dozorná rada
Mikuláš Kulla predseda +421 910 969971
Ing. Peter Beleš, PhD. člen +421 903 513213
Ing. Ján Zákopčan, PhD. člen +421 905 538229
Odborný lesný hospodár
Ing. Ivan Feik +421 904 182170
Odbyt a služby
Ivana Chovaniaková +421 911 236440
Lesná stráž
Peter Stráňava +421 918 910474
Zárubkári
Ján Vojtuš Dolné dielnice, Mišov, Kiščakov zárubok
František Kotyra Blažkov zárubok
Anton Švancár Bubnov zárubok
Pavol Banáš Pajankov zárubok
Mikuláš Kulla Jurčov zárubok
Peter Stráňava Sloviakov, Matiaškov zárubok
Ján Straka Dejov zárubok
Anton Kulla Redichov, Kufov zárubok
Pavol Šuška Peterkov, Šlahorov zárubok
Karol Pecko Romanov zárubok
Ján Gomola Vojtkov zárubok
Ivana Chovaniaková Cyprichov, Marčakov zárubok
Robert Štetiar Tropkov zárubok, Horné dielnice
Rudolf Kožák Mišov potok, strelnica
Renáta Gelačáková Závršie, Potok

Telefonické kontakty na zárubkárov sú dostupné v kancelárii spoločenstva