Month: február 2020

Pozvánka na zhromaždenie LPS Svrčinovec

Oznamujeme vlastníkom lesa vo Svrčinovci, že tohtoročné zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec sa uskutoční dňa 21. marca 2020 o 15:00 v sále kultúrneho domu Svrčinovec. Prezentácia začína o 12:30. Pozvánka s programom a splnomocnením pre inú osobu pre prípad, že sa nemôžete zúčastniť osobne, Vám bude doručená poštou, a môžete si ju stiahnuť aj na linku nižšie.

Pozvánka a splnomocnenie

Lesy ČR idú do červených čísel

V časopise Lesnická práce vyšiel zaujímavý článok o aktuálnej nepriaznivej situácii v lesoch Českej republiky. Vzhľadom na podobnosť prírodných podmienok, zloženia lesov a spoločný trh je naša situácia v mnohom podobná. Rozhovor s generálnym riaditeľom podniku Lesy ČR si môžete stiahnuť na priloženom linku.

Lesy CR meni strategii