Vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu sály kultúrneho domu sa pravidelné výročné zhromaždenie spoločenstva neuskutoční v tradičnom termíne na prelome marca a apríla, ale skôr, už začiatkom februára. Pôjde o zhromaždenie na ktorom sa budú voliť orgány LPS – výbor a dozorná rada. Neorganizujeme žiadnu kampaň, kandidáti sa predstavia priamo na zhromaždení. Pozvánku s programom a splnomocnením si môžete stiahnuť tu:

Pozvánka Zhromaždenie 2018