Dňa 1. apríla 2017 o 15:00 sa v sále kultúrneho domu Svrčinovec uskutoční výročné Zhromaždenie LPS Svrčinovec s týmto programom:

  1. Voľba komisií
  2. Správa o činnosti LPS za rok 2016
  3. Správa o hospodárení a účtovná uzávierka roka 2016
  4. Správa dozornej rady za rok 2016
  5. Informácia o vykonaných lesníckych činnostiach v roku 2016
  6. Schválenie východísk hospodárenia pre rok 2017
  7. Diskusia
  8. Schválenie uznesení a záver

Plné znenie pozvánky s priloženým splnomocnením na zastupovanie si môžete stiahnuť tu: Pozvánka