Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca informuje o pripravovanom leteckom rozmiestnení ampuliek s vakcínou proti besnote v našom regióne koncom apríla. Podrobnosti čo robiť pri nájdení ampulky a najmä v prípade kontaktu s účinnou látkou nájdete v priloženom dokumente.

Orálna vakcinácia líšok – infrormácia