Ponúkame počas mesiacov apríl – máj 2019 záujemcom o nákup smrekovej guľatiny sortiment smrek čerstvý, celé dĺžky, v celkovom objeme ca 1 000 m3. Vaše ponuky volajte na číslo +421 911 236440 (Ing. Andrej Hlaváč).