Zvýšené ceny a odvody sa premietli do cien prác v ťažbe a približovaní. Aby spoločenstvo udržalo ťažobné partie, muselo zvýšiť cenník prác o 20%. Zvýšili sa takisto ceny upaľovania haluziny a pestovných prác. Tento nárast sa premietol aj do zvýšenej ceny paliva pre vlastníkov zo skládky z doterajších 21 EUR na súčasných 25 EUR za m3. Táto cena platí len pre vlastníkov – členov spoločenstva. Trhová cena pre ostatných je 55 EUR za m3.

Tento rok sa ťaží menej, teda aj paliva na skládkach je menej. Toto množstvo nedokáže pokryť záujem všetkých vlastníkov. Preto striktne dodržiavame pravidlo najviac 3 m3 na jedného vlastníka – člena spoločenstva. Kto má záujem o väčšie množstvo palivového dreva môže ho dostať len za trhovú cenu. Inak by nebolo na výnosy pre ostatných vlastníkov, ktorí neberú palivo. Druhá možnosť je požiadať o samovýrobu paliva, ktorého je v lese dosť, nachádza sa však na odľahlejších a horšie prístupných miestach.