Výbor LPS bilancoval stav prác v lese, ktoré by mali byť ukončené do konca novembra. Spracovať ostáva posledných približne 80 kubíkov kalamity, a dočistiť plochy po ťažbe. Celková výška ťažby napriek silnej kalamite neprekročí bilancovaný ročný etát. Pestovné práce aj naplánované opravy ciest sú úspešne zvládnuté. Pred ukončením je proces oddeľovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy. Pokračuje súdne konanie v ktorom sa bohužiaľ nepodarilo dosiahnuť zmier. Viac informácií k týmto témam nájdete v prílohe Hájnik v najbližšom Svrčinovskom spraodaji, alebo na našej stránke tu: