K termínu 31. júl bolo ukončené druhé kolo vydávania povolení na palivové drevo tým, ktorí o to požiadali do uzávierky 15. júla. Palivové ťažby sú vyznačené v lese obvyklým spôsobom, a povolenia sa nachádzajú u zárubkárov, alebo v kancelárii spoločenstva (pokiaľ si ich zárubkári ešte nevyzdvihli). Žiadame tých, ktorí budú individuálne ťažby vykonávať, aby mali povolenia pri ťažbe a preprave vyťaženého dreva vždy so sebou kvôli kontrole. Posledná uzávierka prijímania žiadostí na palivo v tomto roku bude 15. septembra.