Konanie ktoré sa začalo v roku 2015, a v ktorom traja žalobcovia spoločne žiadajú zrušenie LPS a jeho likvidáciu s odvolaním sa na porušenie zákona pri zakladaní spoločenstva, pokračovalo ďalším pojednávaním 22. februára 2018 na Okresnom súde v Čadci. Na tomto pojednávaní súd rozhodol v neprospech spoločenstva. LPS Svrčinovec naďalej stojí za svojim právnym názorom, že žaloba je neopodstanená, a prostredníctvom svojho právneho zástupcu podalo odvolanie proti tomuto rozsudku. Do ukončenia celého konania spoločenstvo pokračuje v normálnom režime ako doteraz. O ďalšom vývoji Vás budeme včas informovať.