Dňa 6. apríla 2019 sa konalo pravidelné Zhromaždenie LPS Svrčinovec, tento rok už podľa nových pravidiel vyplývajúcich z novely zákona 97/2013 o pozemkových spoločenstvách. Zúčastnilo sa ho 102 členov spoločenstva, ktorí osobne alebo formou splnomocnení zastupovali 62,7% z celkového počtu podielov oprávnených hlasovať. Medzi najdôležitejšie rozhodnutia zhromaždenia patrí zníženie počtu členov výboru zo 7 na 5, schválenie zmeny zmluvy o spoločenstve v zmysle požiadaviek  novely zákona, a zvýšenie rezervy na pestovnú činnosť z 30 na 35% dosiahnutého hrubého výnosu. Viac podrobností nájdete v priložených dokumentoch nižšie.

Zapisnica 2019

Zmluva LPS 2019