Vážení členovia LPS Svrčinovec,

tento rok sme po prvý krát v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID-19 vykonali pravidelné každoročné zhromaždenie korešpondenčnou formou. Korešpondenčne sme hlasovali o:

Uznesení č.1, ktorým sa schválila Správa o hospodárení a účtovnú uzávierku za rok 2020.

Uznesení č.2, ktorým sa schválila na rok 2021 rezerva na pestovnú a ostatnú činnosť vo výške 35 % z dosiahnutého hrubého výnosu.

Uznesenie č. 3, ktorým sa schválil limit na odmeny volených orgánov spoločenstva vo výške 15% dosiahnutého čistého výnosu pred zdanením.

Zápisnicu nájdete v prílohe.

Zápisnica 2021