LPS Svrčinovec uspelo v právnej veci č. k. 4C/211/2015 so žalobcami Antonom Kubicom, Svrčinovec č.107, Jánom Cyprichom, Svrčinovec č. 237 a Petrom Širancom, Potok č. 8, Svrčinovec, v ktorej žalobcovia spoločne požadovali zrušenie spoločenstva a jeho likvidáciu. Žaloba bola v druhostupňovom konaní pred Krajským súdom v Žiline dňa 16.5.2019 v plnom rozsahu zamietnutá. Naše spoločenstvo pred súdom zastupovala členka výboru JUDr. Katarína Belešová, MPH, ktorej týmto gratulujeme a vyslovujeme verejné poďakovanie.