V letnom období vrcholila podkôrniková kalamita. Aj keď sa priebežne spracúvala a nebola taká viditeľná, padlo jej za obeť od začiatku roka približne 6 000 kubíkov dreva, čo je množstvo porovnateľné s vlaňajším rokom k tomuto termínu. Situácia v regióne Kysúc aj Moravsko-sliezskeho kraja je veľmi zlá, a prebytok suchárového dreva na trhu spôsobil pád cien kalamitného dreva o viac ako 15%. Ďalším dôsledkom je nedostatok ťažbových partií, pre udržanie ktorých musel výbor prijať osobitné opatrenia. Sezóna rojenia hmyzu však končí, a ňou dúfajme aj problémy ktoré spôsobila.