V mesiaci jún sa začalo s ošetrením najviac ohrozených mladých porastov proti obhryzu kôry jeleňou zverou. Kmene vybraných cieľových stromov sa ošetrujú ekologicky nezávadným prípravkom tmavohnedej farby. Prípravok zakúpilo spoločenstvo, dodávku prác zabezpečujú poľovníci z Poľovníckej spoločnosti Kolibiská v rámci zápočtu škôd spôsobených zverou na lesných kultúrach v minulých rokoch.

IMG_3070