Dňa 6. apríla 2019 sa v sále kultúrneho domu uskutoční pravidelné výročné zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec. Predmetom rokovania bude okrem tradičných bodov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva v predchádzajúcom roku prejednanie a schválenie doplnenia Zmluvy o spoločenstve v zmysle novely zákona o pozemkových spoločenstvách, a doplňujúca voľba za odstupujúcich členov výboru.

Pozvánka na zhromaždenie bola rozoslaná všetkým členom spoločenstva písomne, a môžete si ju stiahnuť tu: Pozvánka VZ 2019