Oznamujeme vlastníkom lesa vo Svrčinovci, že tohtoročné zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec sa uskutoční dňa 21. marca 2020 o 15:00 v sále kultúrneho domu Svrčinovec. Prezentácia začína o 12:30. Pozvánka s programom a splnomocnením pre inú osobu pre prípad, že sa nemôžete zúčastniť osobne, Vám bude doručená poštou, a môžete si ju stiahnuť aj na linku nižšie.

Pozvánka a splnomocnenie