Zoznam vystavených povolení na spoločné ťažby v roku 2020

 

03.01.2020 20/01/03-1016 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s1016
03.01.2020 20/01/03-1050 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s1050
03.01.2020 20/01/03-1051 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s1051
03.01.2020 20/01/03-1052 RN(náhodná) 8-Sloviakov, 9-Matiaškov Pdf_s1052
03.01.2020 20/01/03-1053 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s1053
03.01.2020 20/01/03-1066 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s1066
 03.01.2020 20/01/03-1108 RN(náhodná) 17-Cyprichov, 18-Marčákov Pdf_s1108
03.01.2020 20/01/03-1122 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s1122
03.01.2020 20/01/03-1146 RN(náhodná) 15-Romanov Pdf_s1146
03.01.2020 20/01/03-1155 RN(náhodná) 6-Pajonkov, 7-Jurčov Pdf_s1155
03.01.2020 20/01/03-1156 RN(náhodná) 19-Tropkov Pdf_s1156
03.01.2020 20/01/03-1185 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s1185
03.01.2020 20/01/03-1189 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s1189
03.01.2020 20/01/03-1190 RN(náhodná) 10-Dejov Pdf_s1190
03.01.2020 20/01/10-1193 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s1193
03.01.2020 20/01/10-1194 RN(náhodná) 3-Kiščákov Pdf_s1194
03.01.2020 20/01/03-1196 RN(náhodná) 7-Jurčov Pdf_s1196
03.01.2020 20/01/03-1198 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s1198
03.01.2020 20/01/03-1203 RN(náhodná) 3-Kiščákov Pdf_s1203
03.01.2020 20/01/03-1204 RN(náhodná) 5- Bubnov Pdf_s1204
03.01.2020 20/01/03-1205 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s1205
03.01.2020 20/01/03-1211 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s1211
03.01.2020 20/01/10-1215 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s1215
03.01.2020 20/01/10-1216 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s1216
03.01.2020 20/01/03-1 RN(náhodná) 15-Romanov Pdf_s1
03.01.2020 20/01/03-2 RN(náhodná) 10-Dejov Pdf_s2
03.01.2020 20/01/03-3 RN(náhodná) 10-Dejov Pdf_s3
03.01.2020 20/01/03-4 RN(náhodná) 12-Kufov Pdf_s4
03.01.2020 20/01/03-5 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s5
03.01.2020 20/01/03-6 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s6
03.01.2020 20/01/03-7 RN(náhodná) 6-Pajonkov, 7-Jurčov Pdf_s7
10.01.2020 20/01/10-8 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s8
10.01.2020 20/01/10-9 PN(náhodná) 16-Vojtkov, 17-Cyprichov Pdf_s9
10.01.2020 20/01/10-10 RN(náhodná) 16-Vojtkov, 15-Romanov Pdf_s10
17.01.2020 20/01/17-11 RN(náhodná) 8-Sloviakov, 9-Matiaškov Pdf_s11
17.01.2020 20/01/17-12 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s12
17.01.2020 20/01/17-13 RN(náhodná) 19-Tropkov Pdf_s13
24.01.2020 20/01/24-14 RN(náhodná) 2-Mišov, 3-Kiščákov Pdf_s14
24.01.2020 20/01/24-15 RN(náhodná) 3-Kiščákov Pdf_s15
24.01.2020 20/01/24-16 RN(náhodná) 4-Blažkov Pdf_s16
24.01.2020 20/01/24-17 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s17
31.01.2020 20/01/31-18 RN(náhodná) 5-Bubnov, 6-Pajonkov, 7-Jurčov, 8-Sloviakov Pdf_s18
31.01.2020 20/01/31-19 RN(náhodná) 11-Redichov, 12-Kufov, 13-Peterkov Pdf_s19
31.01.2020 20/01/31-20 RN(náhodná) 14-Šlahorov Pdf_s20
31.01.2020 20/01/31-21 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s21
07.02.2020 20/02/07-22 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s22
07.02.2020 20/02/07-23 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s23
14.02.2020 20/02/14-24 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s24
14.02.2020 20/02/14-25 RN(náhodná) 17-Cyprichov Pdf_s25
14.02.2020 20/02/14-26 RN(náhodná) 18-Marčákov Pdf_s26
14.02.2020 20/02/14-27 RN(náhodná) 14-Šlahorov, 15-Romanov Pdf_s27
14.02.2020 20/02/14-32 RN(náhodná) 18-Marčákov Pdf_s32
14.02.2020 20/02/14-33 RN(náhodná) 17-Cyprichov Pdf_s33
21.02.2020 20/02/21-28 RN(náhodná) 11-Redichov Pdf_s28
21.02.2020 20/02/21-29 RN(náhodná) 12-Kufov, 13-Peterkov Pdf_s29
21.02.2020 20/02/21-30 RN(náhodná) 12-Kufov, 13-Peterkov Pdf_s30
21.02.2020 20/02/21-31 RN(náhodná) 5-Bubnov, 6-Pajonkov Pdf_s31
28.02.2020 20/02/28-34 RN(náhodná) 19-Tropkov Pdf_s34
28.02.2020 20/02/28-35 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s35
28.02.2020 20/02/28-36 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s36
28.02.2020 20/02/28-37 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s37
28.02.2020 20/02/28-38 RN(náhodná) 20-H.Dielnice,  19-Tropkov Pdf_s38
28.02.2020 20/02/28-39 RN(náhodná) 18-Marčákov, 17-Cyprichov Pdf_s39
28.02.2020 20/02/28-40 RN(náhodná) 18-Marčákov,  19-Tropkov Pdf_s40
04.03.2020 20/03/04-41 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s41
04.03.2020 20/03/04-42 RN(náhodná) 21-Potok  Pdf_s42
04.03.2020 20/03/04-43 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s43
04.03.2020 20/03/04-44 RN(náhodná) 5-Bubnov, 6-Pajonkov Pdf_s44
04.03.2020 20/03/04-45 RN(náhodná) 10-Dejov, 9-Matiaškov Pdf_s45
04.03.2020 20/03/04-46 PN(náhodná) 3-Kiščákov, 4-Blažkov, 5-Bubnov Pdf_s46
13.03.2020 20/03/13-47 RN(náhodná) 9-Matiaškov, 8-Sloviakov Pdf_s47
13.03.2020 20/03/13-48 RN(náhodná) 7-Jurčov Pdf_s48
13.03.2020 20/03/13-49 RN(náhodná) 15-Romanov, 16-Vojtkov Pdf_s49
13.03.2020 20/03/13-50 RN(náhodná) 2-Mišov Pdf_s50
13.03.2020 20/03/13-51 RN(náhodná) 2-Mišov, 3-Kiščákov Pdf_s51
20.03.2020 20/03/20-52 RN(náhodná) 21-Potok  Pdf_s52
20.03.2020 20/03/20-53 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s53
20.03.2020 20/03/20-54 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s54
20.03.2020 20/03/20-55 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s55
20.03.2020 20/03/20-56 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s56
20.03.2020 20/03/20-57 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s57
20.03.2020 20/03/20-58 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s58
27.03.2020 20/03/27-59 RN(náhodná) 11-Redichov, 12-Kufov Pdf_s59
27.03.2020 20/03/27-60 RN(náhodná) 12-Kufov, 13-Peterkov Pdf_s60
27.03.2020 20/03/27-61 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s61
27.03.2020 20/03/27-62 RN(náhodná) 9-Matiaškov, 10-Dejov Pdf_s62
03.04.2020 20/04/03-63 RN(náhodná) 7-Jurčov, 8-Sloviakov, 6-Pajonkov Pdf_s63
03.04.2020 20/04/03-64 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s64
03.04.2020 20/04/03-65 RN(náhodná) 19-Tropkov Pdf_s65
03.04.2020 20/04/03-66 RN(náhodná) 18-Marčákov Pdf_s66
09.04.2020 20/04/09-67 RN(náhodná) 5-Bubnov Pdf_s67
17.04.2020 20/04/17-68 RN(náhodná) 7-Jurčov, 6-Pajonkov Pdf_s68
24.04.2020 20/04/24-69 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s69
24.04.2020 20/04/24-70 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s70
24.04.2020 20/04/24-71 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s71
30.04.2020 20/04/30-72 RN(náhodná) 10-Dejov Pdf_s72
30.04.2020 20/04/30-73 RN(náhodná) 10-Dejov Pdf_s73
07.05.2020 20/05/07-74 RN(náhodná) 11-Redichov, 12-Kufov, 13-Peterkov Pdf_s74
07.05.2020 20/05/07-75 RN(náhodná) 7-Jurčov Pdf_s75
07.05.2020 20/05/07-76 RN(náhodná) 16-Vojtkov Pdf_s76
07.05.2020 20/05/07-77 RN(náhodná) 18-Marčákov, 19-Tropkov Pdf_s77
15.05.2020 20/05/15-78 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s78
15.05.2020 20/05/15-79 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s79
15.05.2020 20/05/15-80 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s80
15.05.2020 20/05/15-81 RN(náhodná) 16-Vojtkov, 17-Cyprichov Pdf_s81
15.05.2020 20/05/15-82 RN(náhodná) 18-Marčákov, 19-Tropkov Pdf_s82
22.05.2020 20/05/22-83 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s83
22.05.2020 20/05/22-84 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s84
22.05.2020 20/05/22-85 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s85
22.05.2020 20/05/22-86 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s86
22.05.2020 20/05/22-87 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s87
22.05.2020 20/05/22-88 RN(náhodná) 14-Šlahorov Pdf_s88
22.05.2020 20/05/22-89 RN(náhodná) 14-Šlahorov, 15-Romanov Pdf_s89
29.05.2020 20/05/29-90 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s90
29.05.2020 20/05/29-91 RN(náhodná) 5-Bubnov Pdf_s91
05.06.2020 20/06/05-92 RN(náhodná) 10-Dejov, 12-Kufov Pdf_s92
05.06.2020 20/06/05-93 RN(náhodná) 14-Šlahorov, 15-Romanov, 16-Vojtkov Pdf_s93
05.06.2020 20/06/05-94 RN(náhodná) 18-Marčákov, 19-Tropkov Pdf_s94
12.06.2020 20/06/12-95 RN(náhodná) 10-Dejov,  9-Matiaškov Pdf_s95
12.06.2020 20/06/12-96 RN(náhodná) 12-Kufov, 11-Redichov Pdf_s96
12.06.2020 20/06/12-97 RN(náhodná) 12-Kufov, 11-Redichov Pdf_s97
12.06.2020 20/06/12-98 RN(náhodná) 18-Marčákov, 17-Cyprichov Pdf_s98
12.06.2020 20/06/12-99 RN(náhodná) 17-Cyprichov Pdf_s99
18.06.2020 20/06/18-100 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s100
18.06.2020 20/06/18-101 PN(náhodná) 6-Pajonkov, 7-Jurčov Pdf_s101
18.06.2020 20/06/18-102 RN(náhodná) 5-Bubnov, 4-Blaškov Pdf_s102
18.06.2020 20/06/18-103 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s103
26.06.2020 20/06/26-104 RN(náhodná) 10-Dejov, 11-Redichov Pdf_s104
26.06.2020 20/06/26-105 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s105
26.06.2020 20/06/26-106 RN(náhodná)  3-Kiščákov Pdf_s106
03.07.2020 20/07/03-107 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s107
03.07.2020 20/07/03-108 RN(náhodná) 19-Tropkov Pdf_s108
03.07.2020 20/07/03-109 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s109
03.07.2020 20/07/03-110 RN(náhodná) 11-Redichov, 12-Kufov, 13-Peterkov Pdf_s110
03.07.2020 20/07/03-111 RN(náhodná) 12-Kufov Pdf_s111
10.07.2020 20/07/10-112 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s112
10.07.2020 20/07/10-113 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s113
10.07.2020 20/07/10-114 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s114
10.07.2020 20/07/10-115 RN(náhodná) 16-Vojtkov, 17-Cyprichov, 18-Marčákov Pdf_s115
10.07.2020 20/07/10-116 RN(náhodná) 14-Šlahorov Pdf_s116
10.07.2020 20/07/10-117 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s117
14.07.2020 20/07/14-118 RN(náhodná) 18-Marčákov, 19-Tropkov Pdf_s118
14.07.2020 20/07/14-119 RN(náhodná) 18-Marčákov, 19-Tropkov Pdf_s119
14.07.2020 20/07/14-120 RN(náhodná) 18-Marčákov, 17-Cyprichov Pdf_s120
14.07.2020 20/07/14-121 RN(náhodná) 6-Pajonkov Pdf_s121
24.07.2020 20/07/24-122 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s122
24.07.2020 20/07/24-123 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s123
24.07.2020 20/07/24-124 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s124
24.07.2020 20/07/24-125 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s125
24.07.2020 20/07/24-126 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s126
24.07.2020 20/07/24-127 RN(náhodná) 7-Jurčov, 8-Sloviakov Pdf_s127
24.07.2020 20/07/24-128 RN(náhodná) 9-Matiaškov, 10-Dejov Pdf_s128
24.07.2020 20/07/24-129 RN(náhodná) 9-Matiaškov, 10-Dejov Pdf_s129
31.07.2020 20/07/31-130 RN(náhodná) 4-Blaškov Pdf_s130
31.07.2020 20/07/31-131 RN(náhodná) 5-Bubnov Pdf_s131
31.07.2020 20/07/31-132 RN(náhodná) 6-Pajonkov Pdf_s132
31.07.2020 20/07/31-133 RN(náhodná) 4-Blaškov, 5-Bubnov Pdf_s133
31.07.2020 20/07/31-134 PN(náhodná) 6-Pajonkov, 7-Jurčov Pdf_s134
31.07.2020 20/07/31-135 RN(náhodná) 10-Dejov Pdf_s135
31.07.2020 20/07/31-136 RN(náhodná) 11-Redichov Pdf_s136
31.07.2020 20/07/31-137 RN(náhodná) 19-Tropkov, 20-H. Dielnice Pdf_s137
31.07.2020 20/07/31-138 RN(náhodná) 17-Cyprichov, 18-Marčákov  Pdf_s138
14.08.2020 20/08/14-139 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s139
14.08.2020 20/08/14-140 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s140
14.08.2020 20/08/14-141 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s141
14.08.2020 20/08/14-142 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s142
14.08.2020 20/08/14-143 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s143
14.08.2020 20/08/14-144 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s144
14.08.2020 20/08/14-145 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s145
14.08.2020 20/08/14-146 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s146
14.08.2020 20/08/14-147 RN(náhodná) 14-Šlahorov, 15-Romanov Pdf_s147
14.08.2020 20/08/14-148 RN(náhodná) 15-Romanov Pdf_s148
14.08.2020 20/08/14-149 RN(náhodná) 12-Kufov, 13-Peterkov Pdf_s149
14.08.2020 20/08/14-150 RN(náhodná) 5-Bubnov, 6-Pajonkov Pdf_s150
14.08.2020 20/08/14-151 RN(náhodná) 5-Bubnov, 6-Pajonkov Pdf_s151
21.08.2020 20/08/21-152 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s152
21.08.2020 20/08/21-153 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s153
21.08.2020 20/08/21-154 RN(náhodná) 16-Vojtkov, 17-Cyprichov Pdf_s154
21.08.2020 20/08/21-155 RN(náhodná) 18-Marčákov, 19-Tropkov Pdf_s155
21.08.2020 20/08/21-156 RN(náhodná) 16-Vojtkov, 17-Cyprichov Pdf_s156
21.08.2020 20/08/21-157 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s157
21.08.2020 20/08/21-158 RN(náhodná) 19-Tropkov Pdf_s158
28.08.2020 20/08/28-159 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s159
28.08.2020 20/08/28-160 RN(náhodná) 7-Jurčov, 8-Sloviakov Pdf_s160
28.08.2020 20/08/28-161 RN(náhodná) 8-Sloviakov, 9-Matiaškov Pdf_s161
28.08.2020 20/08/28-162 RN(náhodná) 10-Dejov Pdf_s162
28.08.2020 20/08/28-163 RN(náhodná) 10-Dejov, 11-Redichov Pdf_s163
28.08.2020 20/08/28-164 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s164
28.08.2020 20/08/28-165 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s165
28.08.2020 20/08/28-166 RN(náhodná) 15-Romanov Pdf_s166
04.09.2020 20/09/04-167 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s167
04.09.2020 20/09/04-168 RN(náhodná) 3-Kiščákov Pdf_s168
04.09.2020 20/09/04-169 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s169
11.09.2020 20/09/11-170 RN(náhodná) 6-Pajonkov, 7-Jurčov, 8-Sloviakov Pdf_s170
11.09.2020 20/09/11-171 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s171
11.09.2020 20/09/11-172 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s172
11.09.2020 20/09/11-173 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s173
11.09.2020 20/09/11-174 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s174
11.09.2020 20/09/11-175 RN(náhodná) 12-Kufov, 13-Peterkov Pdf_s175
22.09.2020 20/09/22-176 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s176
22.09.2020 20/09/22-177 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s177
22.09.2020 20/09/22-178 RN(náhodná) 18-Marčákov, 19-Tropkov Pdf_s178
22.09.2020 20/09/22-179 RN(náhodná) 17-Cyprichov Pdf_s179
22.09.2020 20/09/22-180 RN(náhodná) 16-Vojtkov Pdf_s180
22.09.2020 20/09/22-181 RN(náhodná) 12-Kufov, 13-Peterkov Pdf_s181
25.09.2020 20/09/25-182 RN(náhodná) 3-Kiščákov, 4-Blažkov Pdf_s182
25.09.2020 20/09/25-183 RN(náhodná) 3-Kiščákov Pdf_s183
25.09.2020 20/09/25-184 PN(náhodná) 6-Pajonkov Pdf_s184
25.09.2020 20/09/25-185 RN(náhodná) 87-Sloviakov, 7-Jurčov Pdf_s185
25.09.2020 20/09/25-186 RN(náhodná) 4-Blažkov, 5-Bubnov, 6-Pajonkov Pdf_s186
2.10.2020 20/10/02-187 RN(náhodná) 9-Matiaškov, 10-Dejov Pdf_s187
2.10.2020 20/10/02-188 RN(náhodná) 11-Redichov Pdf_s188
2.10.2020 20/10/02-189 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s189
2.10.2020 20/10/02-190 RN(náhodná) 18-Marčákov, 19-Tropkov Pdf_s190
2.10.2020 20/10/02-191 RN(náhodná) 19-Tropkov Pdf_s191
9.10.2020 20/10/09-192 RN(náhodná) 2-Mišov, 3-Kiščákov Pdf_s192
9.10.2020 20/10/09-193 RN(náhodná) 5-Bubnov Pdf_s193
9.10.2020 20/10/09-194 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s194
19.10.2020 20/10/19-195 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s195
19.10.2020 20/10/19-196 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s196
19.10.2020 20/10/19-197 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s197
19.10.2020 20/10/19-198 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s198
23.10.2020 20/10/23-199 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s199
23.10.2020 20/10/23-200 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s200
30.10.2020 20/10/30-201 RN(náhodná) 10-Dejov, 11-Redichov Pdf_s201
30.10.2020 20/10/30-202 RN(náhodná) 15-Romanov, 16-Vojtkov, 14-Šlahorov Pdf_s202
30.10.2020 20/10/30-203 RN(náhodná) 3-Kiščákov,4-Blažkov, 5-Bubnov, 7-Jurčov Pdf_s203
30.10.2020 20/10/30-204 RN(náhodná) 16-Vojtkov, 18-Marčákov, 17-Cyprichov Pdf_s204
13.11.2020 20/10/30-205 RN(náhodná) 10-Dejov, 11-Redichov Pdf_s205
13.11.2020 20/10/30-206 RN(náhodná)  13-Peterkov Pdf_s206
13.11.2020 20/10/30-207 RN(náhodná) 9-Matiaškov, 10-Dejov Pdf_s207
20.11.2020 20/11/20-208 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s208
20.11.2020 20/11/20-209 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s209
20.11.2020 20/11/20-210 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s210
20.11.2020 20/11/20-211 RN(náhodná) 19-Tropkov Pdf_s211
27.11.2020 20/11/27-212 RN(náhodná) 16-Vojtkov, 17-Cyprichov Pdf_s212
27.11.2020 20/11/27-213 RN(náhodná) 14-Šlahorov Pdf_s213
27.11.2020 20/11/27-214 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s214
27.11.2020 20/11/27-215 RN(náhodná) 3-Kiščákov, 4-Blaškov Pdf_s215
27.11.2020 20/11/27-216 RN(náhodná) 12-Redichov, 13-Peterkov Pdf_s216
27.11.2020 20/11/27-218 RN(náhodná) 4-Blaškov Pdf_s218
4.12.2020 20/12/04-217 RN(náhodná) 18-Marčákov, 19-Tropkov Pdf_s217
4.12.2020 20/12/04-219 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s219
11.12.2020 20/12/11-220 RN(náhodná) 16-Vojtkov, 15-Romanov Pdf_s220
11.12.2020 20/12/11-221 RN(náhodná) 15-Romanov Pdf_s221

 

Aktuálne povolenia