Zoznam aktuálne platných povolení na spoločné ťažby

/tr>/tr>

25.01.2019 18/11/16-1199  RN(náhodná) 20-Horné Dielnice Pdf_s1194
25.01.2019 18/11/23-1203 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s1203
25.01.2019 18/11/29-1204 RN(náhodná) 8-Sloviakov, 9-Matiaškov Pdf_s1204
25.01.2019 18/12/05-1206 RN(náhodná) 12-Kufov, 13-Peterkov Pdf_s1206
08.02.2019 19/02/08-5 RN(náhodná) 14-Šlahorov, 15-Romanov, 16-Vojtkov Pdf_s5
22.02.2019 19/02/22-10 RN(náhodná) 5-Bubnov, 6-Pajonkov Pdf_s10
01.03.2019 19/03/01-13 PN(náhodná) 15-Romanov, 16-Vojtkov Pdf_s13
01.03.2019 19/03/01-14 RN(náhodná) 14-Šlahorov, 15-Romanov Pdf_s14
08.03.2019 19/03/01-15 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s15
08.03.2019 19/03/01-16 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s16
08.03.2019 19/03/01-17 PN(náhodná) 6-Pajonkov, 7-Jurčov Pdf_s17
15.03.2019 19/03/15-28 RN(náhodná) 18-Marčákov, 19-Tropkov Pdf_s28
15.03.2019 19/03/15-29 RN(náhodná) 17-Cyprichov  Pdf_s29
22.03.2019 19/03/22-34 RN(náhodná) 21-Potok  Pdf_s34
22.03.2019 19/03/22-35 RN(náhodná)  21-Potok Pdf_s35
22.03.2019 19/03/22-36 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s36
22.03.2019 19/03/22-37 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s37
22.03.2019 19/03/22-38 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s38
22.03.2019 19/03/22-39 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s39
22.03.2019 19/03/22-40 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s40
22.03.2019 19/03/22-44 RN(náhodná) 7-Jurčov Pdf_s44
29.03.2019 19/03/29-50 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s50
29.03.2019 19/03/29-51 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s51
29.03.2019 19/03/29-52 RN(náhodná) 8-Sloviakov, 9-Matiaškov Pdf_s52
05.04.2019 19/04/05-53 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s53
05.04.2019 19/04/05-54 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s54
05.04.2019 19/04/05-55 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s55
05.04.2019 19/04/05-57 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s57
10.04.2019 19/04/10-58 RN(náhodná) 8-Sloviakov, 9-Matiaškov Pdf_s58
10.04.2019 19/04/10-60 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s60
17.04.2019 19/04/17-61 RN(náhodná) 17-Cyprichov, 18-Marčákov Pdf_s61
17.04.2019 19/04/17-62 RN(náhodná) 19-Tropkov Pdf_s62
17.04.2019 19/04/17-63 RN(náhodná) 19-Tropkov,  18-Marčákov Pdf_s63
17.04.2019 19/04/17-64 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s64
26.04.2019 19/04/26-65 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s65
26.04.2019 19/04/26-66 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s66
26.04.2019 19/04/26-67 RN(náhodná) 2-Mišov Pdf_s67
26.04.2019 19/04/26-68 RN(náhodná) 2-Mišov, 3-Kiščákov Pdf_s68
03.05.2019 19/05/03-69 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s6
10.05.2019 19/05/10-70 RN(náhodná) 10-Dejov,11-Redichov Pdf_s70
10.05.2019 19/05/10-71 RN(náhodná) 10-Dejov Pdf_s71
10.05.2019 19/05/10-72 RN(náhodná) 11-Redichov, 12-Kufov Pdf_s72
10.05.2019 19/05/10-73 RN(náhodná) 10-Dejov Pdf_s73
10.05.2019 19/05/10-74 RN(náhodná) 17-Cyprichov, 18-Marčákov Pdf_s74
17.05.2019 19/05/17-75 RN(náhodná) 11-Redichov, 12-Kufov Pdf_s75
17.05.2019 19/05/17-75 RN(náhodná) 9-Matiaškov, 10-Dejov Pdf_s76