Zoznam aktuálne platných povolení na spoločné ťažby

/tr>/tr>

/lpssvrcinovec.sk/wp-content/uploads/Pdf_s13.pdf”>Pdf_s13

08.03.2019 19/03/01-16 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s16
29.03.2019 19/03/29-50 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s50
29.03.2019 19/03/29-51 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s51
29.03.2019 19/03/29-52 RN(náhodná) 8-Sloviakov, 9-Matiaškov Pdf_s52
05.04.2019 19/04/05-53 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s53
10.04.2019 19/04/10-60 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s60
26.04.2019 19/04/26-66 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s66
10.06.2019 19/06/10-83 RN(náhodná) 6-Pajonkov,5-Bubnov,4-Blažkov,3-Kiščákov Pdf_s83
28.06.2019 19/06/28-90 RN(náhodná) 6-Pajonkov Pdf_s90
 11.07.2019 19/07/11-108 RN(náhodná) 17-Cyprichov Pdf_s108
19.07.2019 19/07/19-122 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s122
19.07.2019 19/07/19-123 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s123
19.07.2019 19/07/19-124 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s124
14.08.2019 19/08/14-146 RN(náhodná) 15-Romanov Pdf_s146
30.08.2019 19/08/30-150 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s150
06.09.2019 19/09/06-154 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s154
06.09.2019 19/09/06-155 RN(náhodná) 6-Pajonkov, 7-Jurčov Pdf_s155
06.09.2019 19/09/06-156 RN(náhodná) 19-Tropkov Pdf_s156
06.09.2019 19/09/06-157 RN(náhodná) 19-Tropkov, 18-Marčákov Pdf_s157
06.09.2019 19/09/06-158 RN(náhodná) 18-Marčákov Pdf_s158_2
06.09.2019 19/09/06-159 RN(náhodná) 18-Marčákov, 17-Cyprichov Pdf_s159
13.09.2019 19/09/13-166 RN(náhodná) 17-Cyprichov Pdf_s166
13.09.2019 19/09/13-167 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s167
13.09.2019 19/09/13-169 RN(náhodná) 12-Kufov Pdf_s169
13.09.2019 19/09/13-170 RN(náhodná) 13-Peterkov Pdf_s170
19.09.2019 19/09/19-172  RN(náhodná) 6-Pajonkov Pdf_s172
27.09.2019 19/09/27-174 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s174
27.09.2019 19/09/27-175 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s175
27.09.2019 19/09/27-176 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s176
30.09.2019 19/09/30-179 RN(náhodná) 4-Blažkov Pdf_s179
04.10.2019 19/10/04-183 RN(náhodná) 3-Kiščákov, 4-Blažkov Pdf_s183
04.10.2019 19/10/04-184 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s184
04.10.2019 19/10/04-185 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s185
04.10.2019 19/10/04-186 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s186
04.10.2019 19/10/04-187 RN(náhodná) 4-Blažkov, 5-Bubnov Pdf_s187
11.10.2019 19/10/11-188 RN(náhodná) 12-Kufov Pdf_s188
11.10.2019 19/10/11-189 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s189
11.10.2019 19/10/11-190 RN(náhodná) 10-Dejov Pdf_s190
11.10.2019 19/10/11-191 RN(náhodná) 19-Tropkov Pdf_s191
18.10.2019 19/10/18-1188 RN(náhodná) 19-Tropkov Pdf_s1188
18.10.2019 19/10/18-1189 RN(náhodná) 16-Vojtkov, 15-Romanov Pdf_s1189
18.10.2019 19/10/18-1190 RN(náhodná) 17-Cyprichov, 18-Marčákov Pdf_s1190
18.10.2019 19/10/18-1191 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s1191
24.10.2019 19/10/24-192 RN(náhodná) 6-Pajonkov, 5-Bubnov Pdf_s192
24.10.2019 19/10/24-193 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s193
25.10.2019 19/10/25-194 RN(náhodná) 3-Kiščákov Pdf_s194
25.10.2019 19/10/25-195 RN(náhodná) 8-Sloviakov, 9-Matiaškov Pdf_s195
25.10.2019 19/10/25-196 RN(náhodná) 7-Jurčov Pdf_s196
25.10.2019 19/10/25-197 RN(náhodná) 13-Peterkov, 14-Šlahorov, 15-Romanov Pdf_s197
30.10.2019 19/10/30-198 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s198
30.10.2019 19/10/30-199 RN(náhodná) 13-Peterkov, 12-Kufov Pdf_s199
30.10.2019 19/10/30-200 RN(náhodná)  16-Vojtkov, 17-Cyprichov Pdf_s200
08.11.2019 19/11/08-201 RN(náhodná) 7-Jurčov Pdf_s201