Zoznam aktuálne platných povolení na spoločné ťažby

/tr>/tr>

/lpssvrcinovec.sk/wp-content/uploads/Pdf_s13.pdf”>Pdf_s13

08.03.2019 19/03/01-16 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s16
29.03.2019 19/03/29-50 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s50
29.03.2019 19/03/29-51 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s51
29.03.2019 19/03/29-52 RN(náhodná) 8-Sloviakov, 9-Matiaškov Pdf_s52
05.04.2019 19/04/05-53 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s53
10.04.2019 19/04/10-60 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s60
26.04.2019 19/04/26-66 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s66
10.06.2019 19/06/10-83 RN(náhodná) 6-Pajonkov,5-Bubnov,4-Blažkov,3-Kiščákov Pdf_s83
28.06.2019 19/06/28-90 RN(náhodná) 6-Pajonkov Pdf_s90
28.06.2019 19/06/28-92 RN(náhodná) 7-Jurčov Pdf_s92
11.07.2019 19/07/11-102 RN(náhodná) 21 – Potok Pdf_s102
11.07.2019 19/07/11-105 RN(náhodná) 21 – Potok Pdf_s105
 11.07.2019 19/07/11-108 RN(náhodná) 17-Cyprichov Pdf_s108
12.07.2019 19/07/12-115 RN(náhodná) 13-Peterkov Pdf_s115
12.07.2019 19/07/12-117 RN(náhodná) 12-Kufov, 13-Peterkov Pdf_s117
19.07.2019 19/07/19-122 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s122
19.07.2019 19/07/19-123 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s123
19.07.2019 19/07/19-124 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s124
19.07.2019 19/07/19-125 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s125
19.07.2019 19/07/19-126 RN(náhodná) 10-Dejov Pdf_s126
19.07.2019 19/07/19-127 RN(náhodná) 11-Redichov Pdf_s127
26.07.2019 19/07/26-129 RN(náhodná) 5-Bubnov,6-Pajonkov, 7-Jurčov Pdf_s129
26.07.2019 19/07/26-132 RN(náhodná) 19-Tropkov Pdf_s132
26.07.2019 19/07/26-133 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s133
26.07.2019 19/07/26-134 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s134
14.08.2019 19/08/14-144 RN(náhodná) 17-Cyprichov, 18-Marčákov Pdf_s144
14.08.2019 19/08/14-145 RN(náhodná) 16-Vojtkov, 17-Cyprichov Pdf_s145
14.08.2019 19/08/14-146 RN(náhodná) 15-Romanov Pdf_s146
14.08.2019 19/08/14-147 RN(náhodná) 2-Mišov Pdf_s147
14.08.2019 19/08/14-148 RN(náhodná) 3-Kiščákov Pdf_s148
30.08.2019 19/08/30-149 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s149
30.08.2019 19/08/30-150 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s150
02.09.2019 19/09/02-151 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s151
02.09.2019 19/09/02-152 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s152
02.09.2019 19/09/02-153 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s153
06.09.2019 19/09/06-154 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s154
06.09.2019 19/09/06-155 RN(náhodná) 6-Pajonkov, 7-Jurčov Pdf_s155
06.09.2019 19/09/06-156 RN(náhodná) 19-Tropkov Pdf_s156
06.09.2019 19/09/06-157 RN(náhodná) 19-Tropkov, 18-Marčákov Pdf_s157
06.09.2019 19/09/06-158 RN(náhodná) 18-Marčákov Pdf_s158
06.09.2019 19/09/06-159 RN(náhodná) 18-Marčákov, 17-Cyprichov Pdf_s159
06.09.2019 19/09/06-160 RN(náhodná) 7-Jurčov Pdf_s160
06.09.2019 19/09/06-161 RN(náhodná) 12-Kufov, 13-Peterkov Pdf_s161
06.09.2019 19/09/06-162 RN(náhodná) 12-Kufov Pdf_s162
06.09.2019 19/09/06-163 RN(náhodná) 12-Kufov, 11-Redichov Pdf_s163
13.09.2019 19/09/13-164 RN(náhodná) 15-Romanov Pdf_s164
13.09.2019 19/09/13-165 RN(náhodná) 15-Romanov, 16-Vojtkov Pdf_s165
13.09.2019 19/09/13-166 RN(náhodná) 17-Cyprichov Pdf_s166
13.09.2019 19/09/13-167 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s167
13.09.2019 19/09/13-168 RN(náhodná) 11-Redichov Pdf_s168
13.09.2019 19/09/13-169 RN(náhodná) 12-Kufov Pdf_s169
13.09.2019 19/09/13-170 RN(náhodná) 13-Peterkov Pdf_s170
13.09.2019 19/09/13-171 RN(náhodná) 4-Blažkov, 5-Bubnov Pdf_s171