Zoznam aktuálne platných povolení na spoločné ťažby

/tr>/tr>

/lpssvrcinovec.sk/wp-content/uploads/Pdf_s13.pdf”>Pdf_s13

25.01.2019 18/12/05-1206 RN(náhodná) 12-Kufov, 13-Peterkov Pdf_s1206
08.02.2019 19/02/08-5 RN(náhodná) 14-Šlahorov, 15-Romanov, 16-Vojtkov Pdf_s5
01.03.2019 19/03/01-14 RN(náhodná) 14-Šlahorov, 15-Romanov Pdf_s14
08.03.2019 19/03/01-16 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s16
22.03.2019 19/03/22-44 RN(náhodná) 7-Jurčov Pdf_s44
29.03.2019 19/03/29-50 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s50
29.03.2019 19/03/29-51 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s51
29.03.2019 19/03/29-52 RN(náhodná) 8-Sloviakov, 9-Matiaškov Pdf_s52
05.04.2019 19/04/05-53 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s53
05.04.2019 19/04/05-55 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s55
10.04.2019 19/04/10-58 RN(náhodná) 8-Sloviakov, 9-Matiaškov Pdf_s58
10.04.2019 19/04/10-60 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s60
17.04.2019 19/04/17-64 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s64
26.04.2019 19/04/26-66 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s66
26.04.2019 19/04/26-67 RN(náhodná) 2-Mišov Pdf_s67
26.04.2019 19/04/26-68 RN(náhodná) 2-Mišov, 3-Kiščákov Pdf_s68
10.05.2019 19/05/10-74 RN(náhodná) 17-Cyprichov, 18-Marčákov Pdf_s74
17.05.2019 19/05/17-76 RN(náhodná) 9-Matiaškov, 10-Dejov Pdf_s76
31.05.2019 19/05/31-77 RN(náhodná) 14-Šlahorov Pdf_s77
31.05.2019 19/05/31-78 RN(náhodná) 11-Redichov, 12-Kufov Pdf_s78
31.05.2019 19/05/31-79 RN(náhodná) 13-Peterkov, 12-Kufov Pdf_s79
07.06.2019 19/06/07-81 RN(náhodná) 19 – Tropkov, 20- H. Dielnice Pdf_s81
10.06.2019 19/06/10-82 RN(náhodná) 7-Jurčov, 6-Pajonkov, 5-Bubnov, Pdf_s82
10.06.2019 19/06/10-83 RN(náhodná) 6-Pajonkov,5-Bubnov,4-Blažkov,3-Kiščákov Pdf_s83
10.06.2019 19/06/10-86 RN(náhodná) 18-Marčákov Pdf_s86
10.06.2019 19/06/10-87 RN(náhodná) 19 – Tropkov, 20- H. Dielnice Pdf_s87
28.06.2019 19/06/28-90 RN(náhodná) 6-Pajonkov Pdf_s90
28.06.2019 19/06/28-91 RN(náhodná) 6-Pajonkov, 5-Bubnov  Pdf_s91
28.06.2019 19/06/28-92 RN(náhodná) 7-Jurčov Pdf_s92
28.06.2019 19/06/28-93 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s93
28.06.2019 19/06/28-94 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s94
28.06.2019 19/06/28-95 PN(náhodná) 6-Pajonkov, 7-Jurčov Pdf_s95
28.06.2019 19/06/28-96 RN(náhodná) 21 – Potok Pdf_s96
11.07.2019 19/07/11-100 RN(náhodná) 21 – Potok Pdf_s100
11.07.2019 19/07/11-101 RN(náhodná) 21 – Potok Pdf_s101
11.07.2019 19/07/11-102 RN(náhodná) 21 – Potok Pdf_s102
11.07.2019 19/07/11-103 RN(náhodná) 21 – Potok Pdf_s103
11.07.2019 19/07/11-104 RN(náhodná) 21 – Potok Pdf_s104
11.07.2019 19/07/11-105 RN(náhodná) 21 – Potok Pdf_s105
11.07.2019 19/07/11-106 RN(náhodná) 16-Vojtkov Pdf_s106
11.07.2019 19/07/11-107 RN(náhodná) 15-Romanov Pdf_s107
 11.07.2019 19/07/11-108 RN(náhodná) 17-Cyprichov Pdf_s108
11.07.2019 19/07/11-109  RN(náhodná) 18-Marčákov, 19-Tropkov Pdf_s109
12.07.2019 19/07/12-110 RN(náhodná) 14-Šlahorov, 15-Romanov Pdf_s110
12.07.2019 19/07/12-111 RN(náhodná) 14-Šlahorov Pdf_s111
12.07.2019 19/07/12-112 RN(náhodná) 15-Romanov Pdf_s112
12.07.2019 19/07/12-113 RN(náhodná) 16-Vojtkov Pdf_s113
12.07.2019 19/07/12-114 RN(náhodná) 16-Vojtkov Pdf_s114
12.07.2019 19/07/12-115 RN(náhodná) 13-Peterkov Pdf_s115
12.07.2019 19/07/12-116 RN(náhodná) 11-Redichov Pdf_s116
12.07.2019 19/07/12-117 RN(náhodná) 12-Kufov, 13-Peterkov Pdf_s117
12.07.2019 19/07/12-118 RN(náhodná) 6-Pajonkov, 7-Jurčov Pdf_s118
12.07.2019 19/07/12-119 RN(náhodná) 5-Bubnov Pdf_s119
12.07.2019 19/07/12-120 RN(náhodná) 6-Pajonkov Pdf_s120
12.07.2019 19/07/12-121 RN(náhodná) 8-Sloviakov, 9-Matiaškov Pdf_s121