Zoznam vystavených povolení na spoločné ťažby v roku 2021

 

Pdf_s21_31​

 Súhlas  Dátum  Druh ťažby  Zárubok Príloha
2021/01/29-1181 29.1.2021  RN-náhodná 12-Kufov, 13-Peterkov Pdf_s1181
 2021/01/29-1194 29.1.2021 RN-náhodná 9-Matiaškov Pdf_s1194
2021/01/29-1206 29.1.2021 RN-náhodná 13-Peterkov Pdf_s1206
2021/01/08-1213 8.1.2021 RN-náhodná 14-Šlahorov, 15-Romanov Pdf_s1213
2021/01/08-1216 8.1.2021 RN-náhodná 12-Kufov, 13-Peterkov  Pdf_s1216
2021/01/08-1217 29.1.2021 RN-náhodná 18-Marčákov, 19-Tropkov Pdf_s1217
2021/01/08-1218 29.1.2021 RN-náhodná 4-Blažkov Pdf_s1218
2021/01/29-1219 29.1.2021 RN-náhodná 21-Potok Pdf_s1219
2021/01/29-1220 29.1.2021 RN-náhodná 15-Romanov, 16-Vojtkov Pdf_s1220
 2021/01/29-1221 29.1.2021 RN-náhodná 15-Romanov Pdf_s1221
2021/01/04-1 4.1.2021 RN-náhodná 3-Kiščákov, 4-Blažkov Pdf_s1
2021/01/04-2 4.1.2021 RN-náhodná 3-Kiščákov Pdf_s2
2021/01/04-3 4.1.2021 RN-náhodná 4-Blažkov, 5-Bubnov, 6-Pajonkov  Pdf_s3
2021/01/08-4 8.1.2021 RN-náhodná 20-H. Dielnice Pdf_s4
2021/01/15-5 15.1.2021 RN-náhodná 16-Vojtkov Pdf_s5
2021/01/15-6 15.1.2021 RN-náhodná 18-Marčákov, 19-Tropkov Pdf_s6
2021/01/22-7 22.1.2021 RN-náhodná 10-Dejov Pdf_s7
2021/01/22-8 22.1.2021 RN-náhodná 10-Dejov, 11-Redichov Pdf_s8
2021/01/22-9 22.1.2021 RN-náhodná 12-Kufov, 13-Peterkov Pdf_s9
2021/02/05-10 5.2.2021 RN-náhodná 21-Potok Pdf_s10
2021/02/05-11 5.2.2021 PN-náhodná 21-Potok Pdf_s11
2021/02/05-12 5.2.2021 RN-náhodná 21-Potok Pdf_s12
2021/02/05-13 5.2.2021 RN-náhodná 21-Potok Pdf_s13
2021/02/12-14 12.2.2021 PN-náhodná 21-Potok Pdf_s14
2021/02/12-15 12.2.2021 PN-náhodná 21-Potok Pdf_s15
2021/02/19-16 19.2.2021 RN-náhodná  7-Jurčov, 8-Sloviakov Pdf_s16
2021/02/19-17 19.2.2021 RN-náhodná 9-Matiaškov Pdf_s17
2021/02/19-18 19.2.2021 RN-náhodná 8-Sloviakov, 9-Matiaškov Pdf_s18
2021/02/19-19 19.2.2021 RN-náhodná 5-Bubnov Pdf_s19
2021/02/26-20 26.2.2021 PN-náhodná 6-Pajonkov, 7-Jurčov Pdf_s21_20
2021/02/26-21 26.2.2021 RN-náhodná 3-Kiščákov Pdf_s21_21
2021/02/26-22 26.2.2021 RN-náhodná 3-Kiščákov, 4-Blažkov, 5-Bubnov Pdf_s21_22
2021/02/26-23 26.2.2021 RN-náhodná 9-Matiaškov, 10-Dejov Pdf_s21_23
2021/03/05-24 5.3.2021 RN-náhodná 16-Vojtkov, 17-Cyprichov Pdf_s21_24
2021/03/05-25 5.3.2021 RN-náhodná 5-Bubnov, 7-Jurčov Pdf_s21_25
2021/03/12-26 12.3.2021 RN-náhodná 15-Romanov, 14-Šlahorov Pdf_s21_26
2021/03/12-27 12.3.2021 RN-náhodná 12-Kufov Pdf_s21_27
2021/03/12-29 12.3.2021 RN-náhodná 18-Marčákov Pdf_s21_29
2021/03/19-30 19.3.2021 PN-náhodná 5-Bubnov, 6-Pajonkov, 7-Jurčov Pdf_s21_30
2021/03/19-31 19.3.2021 RN-náhodná 7-Jurčov Pdf_s21_31
2021/03/19-32 19.3.2021 RN-náhodná 8-Matiaškov Pdf_s21_32
2021/03/19-33 26.3.2021 RN-náhodná 12-Kufov, 11-Redichov Pdf_s21_33
2021/03/19-34 26.3.2021 RN-náhodná 4-Blažkov Pdf_s21_34
2021/03/19-35 26.3.2021 RN-náhodná 3-Kiščákov Pdf_s21_35
2021/03/19-36 26.3.2021 RN-náhodná 6-Pajonkov, 7-Jurčov Pdf_s21_36
2021/04/09-37 09.4.2021 RN-náhodná 20-H. Dielnice Pdf_s21_37
2021/04/09-38 09.4.2021 RN-náhodná 19-Tropkov, 20-H. Dielnice Pdf_s21_38
2021/04/09-39 09.4.2021 RN-náhodná 20-H. Dielnice Pdf_s21_39
2021/04/16-40 16.4.2021 RN-náhodná 8-Sloviakov, 7-Jurčov Pdf_s21_40

 

 

Povolenia 2020