Zoznam aktuálne platných povolení na spoločné ťažby

/tr>/tr>

/lpssvrcinovec.sk/wp-content/uploads/Pdf_s13.pdf”>Pdf_s13

03.01.2020 20/01/03-1016 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s1016
03.01.2020 20/01/03-1050 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s1050
03.01.2020 20/01/03-1051 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s1051
03.01.2020 20/01/03-1052 RN(náhodná) 8-Sloviakov, 9-Matiaškov Pdf_s1052
03.01.2020 20/01/03-1053 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s1053
03.01.2020 20/01/03-1066 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s1066
 03.01.2020 20/01/03-1108 RN(náhodná) 17-Cyprichov, 18-Marčákov Pdf_s1108
03.01.2020 20/01/03-1122 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s1122
03.01.2020 20/01/03-1146 RN(náhodná) 15-Romanov Pdf_s1146
03.01.2020 20/01/03-1155 RN(náhodná) 6-Pajonkov, 7-Jurčov Pdf_s1155
03.01.2020 20/01/03-1156 RN(náhodná) 19-Tropkov Pdf_s1156
03.01.2020 20/01/03-1185 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s1185
03.01.2020 20/01/03-1189 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s1189
03.01.2020 20/01/03-1190 RN(náhodná) 10-Dejov Pdf_s1190
03.01.2020 20/01/10-1193 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s1193
03.01.2020 20/01/10-1194 RN(náhodná) 3-Kiščákov Pdf_s1194
03.01.2020 20/01/03-1196 RN(náhodná) 7-Jurčov Pdf_s1196
03.01.2020 20/01/03-1198 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s1198
03.01.2020 20/01/03-1203 RN(náhodná) 3-Kiščákov Pdf_s1203
03.01.2020 20/01/03-1204 RN(náhodná) 5- Bubnov Pdf_s1204
03.01.2020 20/01/03-1205 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s1205
03.01.2020 20/01/03-1211 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s1211
03.01.2020 20/01/10-1215 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s1215
03.01.2020 20/01/10-1216 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s1216
03.01.2020 20/01/03-1 RN(náhodná) 15-Romanov Pdf_s1
03.01.2020 20/01/03-2 RN(náhodná) 10-Dejov Pdf_s2
03.01.2020 20/01/03-3 RN(náhodná) 10-Dejov Pdf_s3
03.01.2020 20/01/03-4 RN(náhodná) 12-Kufov Pdf_s4
03.01.2020 20/01/03-5 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s5
03.01.2020 20/01/03-6 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s6
03.01.2020 20/01/03-7 RN(náhodná) 6-Pajonkov, 7-Jurčov Pdf_s7
10.01.2020 20/01/10-8 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s8
10.01.2020 20/01/10-9 PN(náhodná) 16-Vojtkov, 17-Cyprichov Pdf_s9
10.01.2020 20/01/10-10 RN(náhodná) 16-Vojtkov, 15-Romanov Pdf_s10
17.01.2020 20/01/17-11 RN(náhodná) 8-Sloviakov, 9-Matiaškov Pdf_s11
17.01.2020 20/01/17-12 RN(náhodná) 9-Matiaškov Pdf_s12
17.01.2020 20/01/17-13 RN(náhodná) 19-Tropkov Pdf_s13
24.01.2020 20/01/24-14 RN(náhodná) 2-Mišov, 3-Kiščákov Pdf_s14
24.01.2020 20/01/24-15 RN(náhodná) 3-Kiščákov Pdf_s15
24.01.2020 20/01/24-16 RN(náhodná) 4-Blažkov Pdf_s16
24.01.2020 20/01/24-17 RN(náhodná) 8-Sloviakov Pdf_s17
31.01.2020 20/01/31-18 RN(náhodná) 5-Bubnov, 6-Pajonkov, 7-Jurčov, 8-Sloviakov Pdf_s18
31.01.2020 20/01/31-19 RN(náhodná) 11-Redichov, 12-Kufov, 13-Peterkov Pdf_s19
31.01.2020 20/01/31-20 RN(náhodná) 14-Šlahorov Pdf_s20
31.01.2020 20/01/31-21 RN(náhodná) 20-H. Dielnice Pdf_s21
07.02.2020 20/02/07-22 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s22
07.02.2020 20/02/07-23 PN(náhodná) 21-Potok Pdf_s23
14.02.2020 20/02/14-24 RN(náhodná) 21-Potok Pdf_s24
14.02.2020 20/02/14-25 RN(náhodná) 17-Cyprichov Pdf_s25
14.02.2020 20/02/14-26 RN(náhodná) 18-Marčákov Pdf_s26
14.02.2020 20/02/14-27 RN(náhodná) 14-Šlahorov, 15-Romanov Pdf_s27
14.02.2020 20/02/14-32 RN(náhodná) 18-Marčákov Pdf_s32
14.02.2020 20/02/14-33 RN(náhodná) 17-Cyprichov Pdf_s33