Zoznam vystavených povolení na spoločné ťažby v roku 2021

 

 

 

Povolenia 2020