Ako sme informovali v poslednom spravodaji (pozri Hájnik 3/2015) na Okresnom súde v Čadci je vedená žaloba žalobcov Ing. Jozef Král, Čierne č. 257, a spol. proti LPS Svrčinovec a dvom ďalším osobám (č. spisu 10C/97/2015).  Žalobcovia žiadajú určenie neplatnosti uznesení zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov poľovného revíru Čierne – Svrčinovec, na ktorom LPS Svrčinovec zastupovalo práva vlastníkov poľovných pozemkov v k.ú Svrčinovec. Pojednávanie v tejto veci bolo vytýčené vyššie uvedeným súdom na deň 30.11.2015 o 8:30, miestnosť č.54, I. poschodie. O výsledkoch Vás budeme informovať.