Výbor spoločenstva Opatrením 29/2019 schválil nový systém samovýroby dreva vlastníkmi. Okrem klasickej individuálnej ťažby palivového dreva sa upravuje aj možnosť odberu dreva zo skládky, o ktorú je stále väčší záujem. Zavádza sa tiež bezodplatný zber zvyškov po ťažbe, ktorým sa môžu zásobiť najmä tí, ktorí za drevo nechcú platiť, a sú ochotní pracovať. Pokyny ako postupovať sú na zadnej strane každého povolenia. Samotný systém samovýroby si môžete stiahnuť na priloženom linku nižšie.

Systém samovýroba