Národná rada Slovenskej republiky 22. apríla 2020 schválila novelu zákona 97/2013 Z. z., upravujúcu činnosť pozemkových spoločenstiev počas krízy spôsobenej koronavírusom. Výbor spoločenstva do konca mesiaca apríl pripraví opatrenia pre uplatnenie tejto novely v podmienkach LPS Svrčinovec. O týchto opatreniach budú členovia spoločenstva následne bezodkladne informovaní prostredníctvom webovej stránky spoločenstva, a oznamov vyvesených na obvyklých miestach.