V časopise Lesnická práce vyšiel zaujímavý článok o aktuálnej nepriaznivej situácii v lesoch Českej republiky. Vzhľadom na podobnosť prírodných podmienok, zloženia lesov a spoločný trh je naša situácia v mnohom podobná. Rozhovor s generálnym riaditeľom podniku Lesy ČR si môžete stiahnuť na priloženom linku.

Lesy CR meni strategii