Rok 2019 bol v znamení dobrých aj zlých správ. Spoločenstvu sa podarilo zvládnuť kalamitu a všetky potrebné práce v lese, udržať ľudí ochotných v lese pracovať, dobre dopadol súd aj štátny dozor. Zle sa ale vyvíjal trh s kalamitným drevom ktorého ceny klesli skoro o tretinu. Výnos bude, ale nižší ako v minulých rokoch. Viac o súčasnom stave a o plánoch spoločenstva v budúcom roku nájdete v novom spravodaji 4/2019.

pf 2020