V roku 2019 sa dvaja členovia výboru spoločenstva rozhodli zo zdravotných dôvodov ukončiť svoju činnosť vo výbore k termínu konania zhromaždenia. Na zhromaždení 06.04.2019, je preto potrebné uskutočniť doplňujúcu voľbu dvoch nových členov výboru, a prípadne aj náhradníka ak by sa takáto situácia v budúcnosti opakovala. Druhou možnosťou je v rámci schvaľovania doplnenia zmluvy, ktoré je v kompetencii zhromaždenia, znížiť počet členov výboru zo siedmych členov na päť, a vtedy by doplňujúcu voľbu nebolo potrebné uskutočniť. O tejto veci rozhodne zhromaždenie. Keďže momentálne platný počet členov výboru je sedem, s doplňujúcou voľbou predbežne počítame, a v prílohe uverejňujeme prihlášku za kandidáta do výboru spoločenstva. Prihlášku bude možné vyplniť a odovzdať aj na mieste a v čase konania zhromaždenia predsedovi volebnej komisie.

Prihláška kandidáta