Dňa 1. júla 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, ktorá pomerne zásadne upravila viaceré ustanovenia týkajúce sa aj fungovania nášho spoločenstva. Na základe dikcie novely zákona bolo nevyhnutné upraviť aj zmluvu o spoločenstve. Návrh upravenej a doplnenej zmluvy, pripravený na schválenie pre zhromaždenie konané 06.04.2019 uverejňujeme nižšie. Obsahuje najmä zmeny v prospech známych vlastníkov, preto predpokladáme že by so schvaľovaním nemal byť problém.

Zmluva LPS 2019 – web