Dňa 30. októbra 2019 sa na Okresnom úrade v Čadci konalo vyhodnotenie štátneho dozoru hospodárenia subjektov, ktorým v roku 2018 končil program starostlivosti o les na obdobie 2009 – 2018. Dozor vykonal krajský úrad aj  u nášho spoločenstva. Predmetom kontroly bola administratívna aj praktická stránka hospodárenia v lese a dodržiavanie zákonnosti. Pre LPS Svrčinovec sú výsledky kontroly priaznivé, nebolo zistené žiadne pochybenie. Zápis z vyhodnotenia si môžete stiahnuť nižšie.

Autorsky dozor – vyhodnotenie